Cung Cấp Bao Bì

Túi Xốp Hột Xoài HD (nhám)

30.000₫ 45.000₫

Túi Xốp Gói Hàng In Hình

32.000₫ 45.000₫

Túi Đựng Rác Cuộn Màu

33.000₫ 37.000₫

Túi Đựng Rác Cuộn Đen

32.000₫ 35.000₫